Είστε καλεσμένη σε γάμο; Δείτε εντυπωσιακές προτάσεις για φορέματα

Brilante

Are you invited to a wedding? See impressive suggestions for dresses

Are you invited or married to a loved one? The following wedding dresses will give you the solution or even an idea for choosing the perfect look.

Airy or fitted dresses, short or long, simple or more impressive, always depending on the place where the wedding ceremony will take place, but also on how close you are to the couple.

If you are a best man, mother, bride or groom's sister, the following wedding dresses are perfect for you. Of course, this does not mean that if you are a simple guest you can not choose one of the following suggestions.

Also, all these evening dresses are not only for wedding guests, but can also be worn by christening guests.

It is worth noting that what you should be careful about is not to wear a white dress under any circumstances.

Wedding dresses in the city

If you are invited to a wedding in the city things are very easy. You can choose any type of dress you like and it flatters your silhouette. From the very fitted to the airy wedding dress that you will wear can make you look dazzling. So choose the style and fabric that you like, as well as the color that suits your skin and hair tone and you are ready.

Dresses, cocktail dresses, evening dresses and light styles are ideal for the perfect look.

Wedding dresses on a estate

Marriage on an estate is very common in recent years. So if you have such an invitation in your hands, it would be good to take it into account. Dress in a more elegant and striking dress without showing off, just pay attention to the shoe you will wear. There are estates that have paved and the very thin stiletto heel will not be the most convenient choice.

Ideal for a real estate wedding are the dresses, the cocktail dresses, as well as all the evening dresses that are on the market.

Wedding dresses in a chapel

Ideal for a real estate wedding are the dresses, the cocktail dresses, as well as all the evening dresses that are on the market.

Wedding dresses on the beach or at a beach bar beach bar

An equally impressive and extremely summer proposal for a wedding is that of the beach. In this case you should choose a very relaxed but formal dress, which will be airy, cool and exude freshness. So apart from the ancient Greek type dresses and the airy ones, a very good choice are the cocktail dresses. Under no circumstances should you wear heels, because you will not be able to walk on them in the sand. Choose a flat sandal, a flip flop or, if you can not do without a heel, a platform. If after the wedding ceremony there is a reception in a Beach bar, it means that the couple chose something light for that day. So make sure you dress accordingly. Avoid very heavy fabrics, the many decorations such as rhinestones, swarovski, etc. that have most evening and dress dresses. Choose a wedding dress more relaxed, but equally impressive and formal.

Αν μετά την τελετή του γάμου ακολουθεί δεξίωση σε κάποιο Beach bar, αυτό σημαίνει πως το ζευγάρι επέλεξε κάτι ανάλαφρο για την ημέρα εκείνη. Φροντίστε λοιπόν να ντυθείτε κι εσείς αντίστοιχα. Αποφύγετε τα πολύ βαριά υφάσματα, τα πολλά διακοσμητικά τύπου στρας, swarovski κλπ που έχουν τα περισσότερα βραδινά και αμπιγιέ φορέματα. Επιλέξτε ένα φόρεμα για γάμο πιο χαλαρό, αλλά εξίσου εντυπωσιακό και επίσημο.

 Wedding dresses in the village

Weddings in the village have slowly begun to become fashionable. This is the traditional wedding that will be invited to the whole village and the comments will not be missing. For this reason, it would be good to pay a little attention to the choice of your dress. Depending on the area and the way of life that each village has, there are places with more traditional and formal ways and others that have a more modern air of life. So if the village you are going to visit is more like a city, you can wear anything. If again it is a very small society that keeps the traditions, customs and the old way of life in general, maybe you should pay a little more attention to your dress. The most traditional women of the village may not like a very mini dress. So choose to wear something that is not too provocative.

Island wedding dresses

An equally impressive and extremely summer proposal for a wedding is that of the beach. In this case you should choose a very relaxed but formal dress, which will be airy, cool and exude freshness. So apart from the ancient Greek type dresses and the airy ones, a very good choice are the cocktail dresses. Under no circumstances should you wear heels, because you will not be able to walk on them in the sand. Choose a flat sandal, a flip flop or, if you can not do without a heel, a platform. If after the wedding ceremony there is a reception in a Beach bar, it means that the couple chose something light for that day. So make sure you dress accordingly. Avoid very heavy fabrics, the many decorations such as rhinestones, swarovski, etc. that have most evening and dress dresses. Choose a wedding dress more relaxed, but equally impressive and formal.
But what you should be very careful about is your shoes, because paving and narrow streets are a common phenomenon. So avoid high heels with a thin heel and prefer

Wedding dresses for pregnant women

For the future manoles there are special maternity dresses that will nicely emphasize their inflatable belly. Knee-length and long dresses. Usually the fabrics from which they are made are more elastic or more airy, so that they leave a margin in the abdomen and do not press on it.

Wedding dresses for fat women

Even if your body type has its grips, it does not mean that you can not look dazzling in a wedding. Choose dresses that will hide your imperfections and emphasize your strengths. A very good choice is a dark dress that will help you hide some points. As well as choosing a dress that will highlight your waist. Besides, there are a lot of oversized dresses that you can choose from. Find the right one for your body type and wear it.

en_GBEnglish